© 2008, Designed by W8 web sides, prois.sk

Školenie pracovníkov orgánov štátnej správy pre manažment ťažobných odpadov........
Bratislava,   3. 9. - 4. 9. 2009
Košice,   8. 9. - 9. 9. 2009
Banská Bystrica,   10. 9. - 11. 9. 2009

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond