Projektová činnosť a zlepšovanie procesov
·   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov,
·   podpora projektovej činnosti (písanie projektov, fundraising, administrácia,
    rozpočtovanie, operatívne sledovanie nákladov, zúčtovanie),
·   tvorba medzinárodných projektových tímov, networking,
·   činnosť organizačných, ekonomických a finančných poradcov
© 2008, Designed by W8 web sides, prois.sk