Informatika
·   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informatiky, informačných
     systémov a technológií, výpočtovej techniky a automatizovaného
     spracovania dát,
·   znižovanie nákladov zvyšovaním efektívnosti využitia
     informačno-komunikačných
     technológií  (optimalizácia HW, SW, poplatkov, LAN/WAN, internetu, tlačiarní),
·   tvorba a prevádzkovanie informačných systémov,
·   tvorba software,
·   automatizované spracovanie dát,
·   bezpečnosť IKT,
·   workflow, registratúra a zálohovanie
© 2008, Designed by W8 web sides, prois.sk