Životné a pracovné prostredie
·   konzultačná, poradenská, odborná činnosť v oblasti životného
     a pracovného prostredia,
·   posudzovanie vplyvov na životné prostredie a hodnotenie jeho  kvality,
·   školiaca činnosť v oblasti životného a pracovného prostredia,
·   návrhy a zariaďovanie interiérov nábytkom a doplnkami
© 2008, Designed by W8 web sides, prois.sk