Reklama a marketing
·   poradenstvo v oblasti reklamy,
·   reklamná a propagačná činnosť,
·   prieskum trhu a verejnej mienky,
·   predaj času reklamného vysielania v elektronických médiách,
·   organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, športových
     a spoločenských podujatí
© 2008, Designed by W8 web sides, prois.sk